මහන්සි නොවී සල්ලි හොයමුද?

හරියට ඉගෙන ගත්තොත් Cryptocurrency කියන්නේ නිකන් ඉදලා ඩොලර් දාස් ගානක් වුනත් හම්භ කරන්න පුලුවන් විදියක්.
කිසිම කොම්පියුටර් දැනුමක් නැති වුනත් ඔයාටත් මේක කරලා ගොඩ යන්න පුලුවන්.

සරළ සිංහලෙන් පාඩම් 46 ක් Chapters 11 ක්
ඔස්සේ කියලා දෙන video කෝස් එක

ඔෆර් එක ඉවර වෙන්න තව තියෙන්නේ…


Get started now!දැනටමත් බැඳිලද ඉන්නේ? :Login

කෝස් Syllabus එක


  ආයුබොවන්
Available in days
days after you enroll
  10 - Invest කරලා ලාභ ලබන්න පුලුවන් cryptocurrency හදුනාගන්නෙ කොහොමද?
Available in days
days after you enroll


 

කාටද මේ course එක හරි යන්නෙ?

 • Cryptocurrency ගැන මෙලො හසරක් දන්නැති අයට
 • Investing කරන්න කැමති අයට
 • අවුරුදු 16 සිට ඕනෑම වයස් සීමාවක කෙනෙකුට
 • මොලේ කල්පනා කරලා ගේම ගහන්න කැමති අයට
 • හරි විදයට cryptocurrency ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති අයට
 • ලෝක දැනුම ලබාගෙන ගොඩ යන්න කැමති අයට
 • මැරෙනකන් රස්සා කරන්න අකැමති අයට
 • අනාගතේ හොද පොසත් කෙනෙක් වෙලා පවුලම ගොඩ ගන්න කැමති අයට

කාටද මේ course එක හරි යන්නෙ නැත්තෙ?

 • අලුත් දැනුම ඉගෙන ගන්න අකැමැති අයට
 • දුප්පත්වෙලා පෑගෙන්න කැමති මීහරක්ට
 • දියුණු වෙන්න ඔනේ නැති කම්මැලියන්ට
 • Crypto trade කරලා මාසෙන් දෙකෙන් මිලියනයර් වෙයි කියලා හිතන් ඉන්න මොඩයන්ට
 • හැම දෙයකම වැරැද්ද දකින ආගමයි සංස්කෘතියයි පුකේ ගහන් ඉන්න මොඩ යකුන්ට

ඔෆර් එක ඉවර වෙන්න තව තියෙන්නේ…


Get started now!දැනටමත් බැඳිලද ඉන්නේ? :Login


ගැටලුවක්ද ? කතා කරන්න.

Whatsapp : +94 775 836 248