සුභ අලුත් අවුරැද්දක් වේවා කිව්වා මුලින්ම.

ඔන්න ගප්පියා මේ අවුරුදේදේ මුලින්ම අත ගහන කොස් එක තමයි, Australian Spoken English and Culture කොස් එක. ගොඩක් Melbourne වල කොල්ලො කෙල්ලො ඉල්ලපු නිසා උදේ පාන්දරම නැගිටලා මේකේ Syllabus එක හැදුවා.

දැන් අනිවා මේකට උබේ comment එක ඔනි. මොනවද මේකට තව add වෙන්න ඔනි? ඔනේ නැති ඒවා තියෙනවාද? යට කොමෙන්ට් කරන්න.

සිලබස් එක මෙන්න.

 1. ඔසී කල්චර් එක තෙරුම් ගැනීම
  1. Lifestyle එක
   1. ලන්කාව සහ Aussie වල පන්ති භෙදය
   2. සුද්දන්ගෙ Personality එක
   3. එක එක ජාති මුනගැසීම සහ ලන්කාවෙ කෙනෙක් විදිට මෙක Deal කරන විදිය
   4. ඔසියන්ගෙ ෆිට් lifestyle ගැන
  2. ඔසියන්ගෙ සිරිත් විරිත්
   1. ගැණු පිරිම දෙකටම එක වගෙ සැලකීම
   2. ඔසී කෙල්ලො ගැන ඔබ දැනගත යුතු කරුණු
  3. ඔසී කැම බීම
   1. පරසිද්ධ කැම, බියර් වර්ග, වයින් වර්ග
   2. ඔසියොන්ගෙ තුන පහ සහ උයන විදි

2. ඔසී English

 1. Australian English Fundamentals
  1. Common aussie terms තෙරුම් ගැනීම
  2. Aussie ඇක්සන්ට් එක ගැන
  3. ඔසී සන්ස්කුරුතිය තෙරැම් ගැනීම හරහා උන්ගෙ බාසවට හුරු වීම

3. Audio Lessons

මීට අමරව හැම මාසෙම Audio Lessons 2ක් (හො හතරක්) ගප්පියා දානවා Discord එකෙ.

උඩ Discord එක කියලා කිව්වෙ chat ඇප් එකක්. ගප්පියා කරන Audio lessons පැර්ක්ටිස් කරලා ඒකට upload කරන්න තියෙන්නෙ. ගප්පියා ඒවා බලල improve වෙන්න ඔනි හැටි කියනවා. ඒ ඒක්කම ඇප් එකෙ English පැරැක්ටිස් කරන්නත් පුලුවන්. පරස්න අහන්නත් පුලුවන්.

මොකො හිතන්නෙ. Comment එකක් ඔනි.