ඉතින් නිවාඩු කාලෙත් ලග ලග එනවා නේ.

ඔන්න කියන්න පොඩි සුභ අරන්චියක් තියෙනවා. දැන් ගප්පියා මාස ගානක් තිස්සෙ කිව්වනේ silver class එක ගැන. මතක නැත්නම් ඉන්න මතක් කරලා දෙන්න.

Spoken English Silver Class එක කිව්වේ ඔයා කරපු Spoken English Level 01 එකට පස්සේ එන කොස් එක. Silver Class එක monthly කොස් එකක්. ඒ කිව්වේ හැම සතියෙම ගප්පියා අලුත් audio lessons ක්ලාස් එකට upload කරනවා. ඒ එක්කම එකේ explanation එකත් upload කරනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඒක practice කරලා Discord එකට upload කරන එක. පස්සේ ගප්පියා ඒවා බලලා comment එකක් දෙනවා. මේ අතර Silver Class එකේ කට්ටියට සෙට් වෙලා වෙලාවක් කතා කරගෙන Spoken Enligsh practice කරන්න පුලුවන්. ඒ එක්කම මේ silver ක්ලාස් එක ඉවර වෙන දවසක් නැ. ඔයාට ඇති කියලා හිතුනු දවසකට ඔයාට එකෙන් unenroll වෙන්න පුලුවන්.

දැන් මේ වෙද්දි ගප්පියා audio lessons සහ අදාලා explanations 10ක් විතර හදලා තියෙන්නේ. ගප්පියා හිතන් ඉන්නේ 12ක් හදලා release කරන්න. ඒ කියන්නේ මාස 3කට හරි යන්න audio lessons තියෙනවා. අනික්වා ඔයා ඉල්ලන වචන, Expressions අනුව හදන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. හැබැයි හිත කියනවා මාස 6ක lessons හදලම release කරන්න කියලා. එහෙම කරොත් ගප්පියාට ටිකක් ලෙසියි. හැබැයි එතකොට වැඩේට තව කල් යනවා.

ඔයා මොකද හිතන්නේ. vote එකක් දෙන්නකො.

කවදටද ඔනි?
දැන්ම ඔනි ගප්පියො, මම ලැස්තියි.
කමක් නැ, තව ටිකක් ඉවසුවැකි.