කොල්ලො කෙල්ලො ඔන්න Gym එකේ කතා කරන්න ඔනි topics මේවා වෙන්න ඔනි කියලා තමා මම හිතුවේ. මේක rough guide එකක් විතරයි. මේතන නැති මේකට add වෙන්න ඔනි මොනා හරි තියෙනවානම් යට comment එකක් දාන්න. වෙන මොනා හරි අදහස් තියෙනවානම් එවාත් දාන්න.

 1. ඔයාගෙ ජීවිතෙ purpose එක හොයා ගන්න විදිය
 2. මතකය වැඩි කරන් පාඩම් වැඩ වැඩි කොටසක් කරන විදිය
 3. ඔයාට ගැලපෙන රස්සාව හොයා ගන්න විදිය
 4. කම්මැලි කම නැති කර ගන්න විදිය
 5. තමන්ගේ හිතේ හයිය වැඩි කර ගන්න විදිය
 6. ලව් එකක් නැති වුනාම හිත හදා ගන්න විදිය
 7. ලව් එකක් දා ගන්න විදිය
 8. ජීවිතේ කඩා වැටිම් වලට මුහුණ දෙන විදිය
 9. ඇබ්බැහි වීම් වලින් අයින් වෙන හැටි
 10. ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කර ගන්න විදිය
 11. අනාගතයට තියෙන බය නැති කර ගන්න විදිය
 12. ගෙදර කරන්න පුලුවන් ඔලුව නිදහස් වෙන exercises