ඔන්න ගුඩ් නිවුස් එකක් දෙන්න යන්නේ.

ගප්පියා Spoken English Silver Class එක පටන් ගන්න යන්නේ.

දැන් ඔයා දැනටමත් Spoken English Level 01 එක කරානේ. කරලා ඉවර නැතත් කරගෙන යනවානේ. දැන් ඔයා වගේ ගොඩක් අය ගප්පියාට කියපු කතාවක් තමයි Level 01 එක complete කරත් එගොල්ලන්ට තමා කිසි කිසි ගාලා කඩ්ඩ කතා කරන්න බැහැ කියලා.

එකට හෙතුව Level 01 එකේ කියලා දුන්නේ පට්ටම basic ටිකක් නිසා. ගොඩක්ම level 01 එකේ අරමුණ කඩ්ඩට තියෙන බය නැති කර ගන්න එක.

දැන් Silver Class එක කියන්නේ හැම මාසෙම රන් වෙන කොස් එකක්. Level 01 එකේ Audio lessons වගේ මාසෙකට එක වතාවක් ගප්පියායි සුද්දි අක්කයි එකතු වෙලා Audio lessons හදනවා. Audio lesson එකයි එකේ explanation lesson එකයි දෙකම ඔයාට Online ලොග් වෙලා ඔයාගේ වෙලාවෙන් අහන්න පුලුවන්. ඔයාට එවා සෙරම practice කරන්න පුලුවන් Discord එකේ.

Silver class එක අවුරැද්දක් දක්වා විකාශනය වෙන කොස් එකක්. ඒ කිව්වේ Audio Lessons 52 ක්. මේ Lessons 52 ඇතුලේ නිතරම පාවිච්චි කරන expessions 300 වගේ include වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක හරියටම practice කරලා ඔලුවට දා ගත්තොත් සුද්දත් බය වෙන තරමට කඩ්ඩ පුලුවන් වෙනවා.

මේකේ ගාන ගප්පියා හිතන් ඉන්නේ මාසෙකට රුපියල් 1100.

ඉතින් කඩ්ඩ හරියටම හදා ගන්න ඔනි අය යට ෆොමේ එක fill කරන්න.

Form එක fill කරලා register වෙන්න

හරියටම කඩ්ඩ ඉගෙන ගන්න

    We won't send you spam. Unsubscribe at any time.

    Powered By ConvertKit