ළමයි කොහොමද ඉතින්,

ගප්පියා school එකේ පොඩ්කාස්ට් එක පහුගිය මාස කීපයේ පොඩ්ඩක් නැවතිලා තිබුනා ගප්පියා පට්ට busy වුන නිසා. අලුත්ම පලාතකට move වුනා. අලුත් ජොබක් හොයන්න වුනා. ඔයා වගේ පොඩි පොඩි කේස් වගයක් වෙලා තිබ්බේ. කොහොමහරි ඔන්න podcast එක ආයේමත් පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් අලුත් episode එකේ ඔයාට මොනාද ඉගෙන ගන්න ඔනි. මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ අපි කතා කරන්නේ වෙන වුන්ට වහල් කම් නොකර තමන්ගේම කියලා business එකක් සයිඩ් එකෙන් run කරන හැටි. මොනද හොද කතා කරන්න? යට දෙන්නකො comment එක.