කොල්ලො කෙල්ලො කොහොමද?

ගොඩක් Gappiya Thinkers ලා ඉල්ලපු නිසා ගප්පියා තීරණය කරා Gappiya Thinking සෙට් එකට කතා බස් කරන්න, positive thinking ප්රැක්ටිස් කරන්න සහ විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න කතා කරන්න තැනක් හදන්න ඔනි කියලා. ඉතින් ඔන්න ගප්පියා Gappiya Thinking Gym එකක් open කරන්න යන්නේ. බොඩිය හදා ගන්න ඕන තරම් Gym තිබ්බට ඔලුව හදන්න Gym නැනේ. ඉතින් මේ Gym එක මෙහෙමයි වැඩ කරන්නේ.

  1. මේ Gym එකට ලොකේ කොහෙ හිටියත් සෙට් වෙන්න පුලුවන්, මොකද මේක සිද්ධ වෙන්නේ Discord කියලා ඇප් එකක් හරහා. (ඔයා ගප්පියා ඉස්කොලේට සෙට් වෙලා නම් ඉන්නේ ඔයා මේක ගැන හොදට දන්නවා)
  2. මාසෙකට වතාවක් ගප්පියා voice chat එකක් දානවා gym එකේ ගැන්සිය එක්ක, ජිවිතේ තවත් සාර්ථක කර ගන්න ක්‍රම ගැන. ඒ වගේම positive exercises ගැන.
  3. ගප්පියා කියවන පොත් පත් සෙරම ඔයාටත් දෙනවා, එතකොට ඔයාටත් ගප්පියා වගේම හිතන්න පුරුදු වෙන්න පුලුවන්.
  4. ඉතින් මේ gym එකට සෙට් වෙන්නේ ඔයා වගේම ජීවිතේ ගොඩ දා ගන්න කැමති අය. ඉතින් gym එකේ අනික් අය එක්ක කැමති තරම් ඔයාට කතා කරන්න පුලුවන්. ideas සෙයාර් කර ගන්න පුලුවන්. විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානම් උදව් ගන්න පුලුවන්.
  5. මේකේ membership එක මාසෙකට රුපියල් 800-1000 වගේ තමයි දැනට හිතලා තියෙන්නේ. මේ gym එකට මට ඔනි ජීවිතේ ගැන සීරියස් සහ වෙනසක් ඔනි අය විතරයි. ඒක නිසා බදවා ගන්නේ සීමිත පිරිසක් විතරයි.
ඔයාට මෙ ජිම් එකට බැදෙන්න කැමතිනම් විතරක් යට form එක fill කරලා register වෙන්න.