කෙල්ලො කොල්ලො කොහොමද ඉතින්?

ඔන්න ගප්පියා ඉස්කොලේ Spoken English GOLD class එක launch කරන්න යන්නේ. මේකේ පලවෙනි class එක Spoken English Level 01 කම්ප්ලිට් කරපු හැමොටම සම්පුර්ණයෙන්ම free. ඒ එක්කම පළවෙනි ක්ලාස් එක තියන්න හිතන් ඉන්නේ ලබන ඉරිදා වගේ (තාම සුවර් නැ).

යට තියෙන්නේ Gold ක්ලාස් එක ගැන තව විස්තර

  1. මේක Weekly class එකක්. ඒ කිව්වේ හැම සතියෙම එක දවසක් මේ class එක කරනවා.
  2. Class එක පැයක් තියෙනවා
  3. යට ෆොම් එක ෆිල් කරලා register කරන පලවෙනි 50ට විතරයි chance එක.
  4. එක පන්තියට ළමයි 20යි ඉන්නේ.
  5. මේ කොස් එක කරන්නේ සුද්දි අක්කා
  6. මේ කොස් එකේ ගාන මාසෙකට රුපියල් 4977
  7. Spoken English Level 01 එක සම්පුර්ණයෙන්ම complete කරපු අයට මේ කොස් එකෙ ගාන මාසෙකට කරුපියල් 2977.
  8. මේ ක්ලාස් එකට බන්ද ගන්නේ ලමයි 60ක් විතරයි!
  9. මේක සිද්ධ වෙන්නේ Discord එකේ voice chat එකක් විදියට (ගොඩක් විට ඉරිදා වෙයි දවස)

ඔයාගේ කඩ්ඩ එලටම හදන්න තමයි මේ කොස් එක සම්පුර්ණයෙන්ම design කරලා තියෙන්නේ. ඔයාට කඩ්ඩ හදන් හොද ජොබක් කරන්න ආස නම් යට තියෙන Registration ෆොම් එක හරියට ෆිල් කරන්න ඉක්මන් කරලා.


Form එක fill කරලා register වෙන්න

මෙ course එකට බදවා ගන්නෙ ළමයි 50ක් විතරයි!