ඔන්න ගප්පියා Spoken English Monthly course පටන් ගන්න හදන්නේ. පටන් ගන්න ඉස්සේල්ලා දැන ගන්න ඔනි කී දෙනෙක් මේකට interested ද කියලා.

ඒ එක්කම මේ Montly කොස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා.

  1. Spoken English Silver Class
  2. Spoken English Gold Class

දැන් Spoken English Silver Class Monthly කොස් එකේ මෙන්න මේවයි මම කරන්න හිතන් ඉන්නේ.

මාසෙකට සැරයක්,

  1. Full Audio Lessons එකක්
  2. Audio Lesson එකේ ෆුල් explanation එකක්

දැන් Spoken English Gold Class කොස් එකේ මෙන්න මේවයි මම කරන්න හිතන් ඉන්නේ.

  1. Silver Class එකේ ඔක්කම Audio Lessons
  2. Discord එකේ ඔයාට සුද්දේක් එක්ක කතා කරන්න පුලුවන් Group voice චැට් එකක. සුද්දේක් කිව්වේ Native English Speaker කෙනෙක් එක්ක. මේ කෙනා ගොඩක් විට Sri Lankan Australian කෙනෙක් වෙන්න පුලුවන්. මේ session එක සතියකට වතාවක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. පැය දෙකේ විතර sessions.

කොස් fee මෙහෙමයි මම හිතන් ඉන්නේ (Monthly)

  1. Spoken English Silver Class - Rs450
  2. Spoken English Gold Class- Rs1200

මොකක්ද ඔනි කියලා යට vote කරන්න. ඒ එක්කම comment එකකුත් දාන්න තියෙන අදහස් කියලා

Which course do you prefer?
Spoken English Silver Class (Rs450 per month)
Spoken English Gold Class (Rs1200 per month)
Created with PollMaker